Vážení příznivci petice!

Děkujeme Vám za podporu, kterou jste vyjádřili naší myšlence. I díky Vaší podpoře se náš záměr naplní.

Pojmenování mezinárodního letiště v Praze - Ruzyni na Letiště Václava Havla se uskuteční v pátek 5. října 2012 od 12.00 hod.v odletové hale Terminálu 2.

Vzhledem k omezené kapacitě odletové haly bude vstup do ní regulován. Prostory před halou však zůstanou volně přístupné všem občanům, kteří budou chtít být přítomní při této mimořádné události.

Buďte srdečně vítáni!

Tisková zpráva

Česky | English

http://letistevaclavahavla.cz

Občanská iniciativa
„Výzva Vládě ČR za pojmenování pražského mezinárodního letiště jménem Václava Havla“
poštovní adresa: ul. Růžová 13, 110 00 Praha 1, e-mail: fenic@post.cz


Vážený pan

RNDr. Petr N e č a s
předseda vlády ČR

V Praze dne 11. ledna 2012

Vážený pane předsedo vlády,

obracíme se na Vás jménem více než 80 000 občanů, kteří se do této chvíle připojili k občanské iniciativě „Výzva vládě ČR za pojmenování pražského mezinárodního letiště jménem Václava Havla“ (viz: www.letistevaclavahavla.cz).

Jsou mezi nimi stovky nejvýznamnějších osobností naší země. Každou minutu se k ní přidávají další občané všech věkových a sociálních kategorií, a to nejen z ČR, ale i Češi a jejich potomci z různých zemí světa a sympatizanti naší země.

Jako předsedu vlády, který zastupuje zájmy ČR v akciové společnosti Letiště Praha, si Vás jménem těchto občanů dovolujeme požádat, aby vstupní brána do naší země, kterou ročně projde více než 12 milionů lidí, dostala jméno Václava Havla.

I když vláda ČR připravila zákon oceňující přínos Václava Havla, nebyl tento krok doplněn žádným konkrétním činem uznání, který by neměl jen formální a lokální hodnotu.

Letiště je důstojné, viditelné a nadnárodní místo, které symbolizuje naši dobu (stejně jako rozhodnutí našich předků v případě Masarykova nádraží) i naši zemi.

Je křižovatkou cest, svobodného pohybu lidí i myšlenek, prolínání a potkávání se národů, symbol zbourání hranic, návratu svobody i zviditelnění země. Pro cizince je prvním místem, přes které do naší republiky vstupují.

Jen zde může být jméno Václava Havla, který byl prezidentem všech obyvatel, každodenně přítomno nejen současníkům, ale i dalším generacím a to v rozsahu a dopadu, který žádná jiná instituce nebo místo v naší zemi nabídnout nemůže.

Na rozdíl od většiny významných letišť světa (viz přílohu č. 1) nemá dosud Letiště Praha, a.s., žádné jméno. Nejde tedy o jeho přejmenování, ale pojmenování. Toto rozhodnutí nevyžaduje finanční náklady z veřejných prostředků. Lze ho uhradit přímo z marketingového rozpočtu akciové společnosti Letiště Praha, a.s., a realizovat ho postupnými kroky tak, jak to pro Letiště Praha, a.s., bude vhodné. Pojmenování neznamená ani významné vedlejší náklady, povinnosti nebo omezení pro obyvatele a instituce v dané oblasti.

V naší zemi najdeme stovky až tisíce různých pomníků, náměstí, ulic, škol, knihoven, divadel atd., které by mohly nést jméno Václava Havla. Jejich působnost i dopad je však vždy limitován místem nebo skupinou obyvatel a u institucí i těžko garantovatelnou úrovní a úspěšnou budoucností (navíc většinou jde o kompetenci místních zastupitelských orgánů, která se s naším podnětem nijak nevylučuje).

Pojmenování vstupní brány do naší země zasáhne, bez ohledu na bydliště, všechny sociální, vzdělanostní a národnostní či věkové skupiny obyvatel včetně menšin. Tento krok bude mít nadčasovou, nadteritoriální a multikulturní funkci. Bude aktem veřejné služby, kterou pro tuto zemi také dělal Václav Havel. Na rozdíl od jiných ocenění, toto rozhodnutí může přijmout jen vláda ČR. Důstojně by tak doplnilo záměr navrženého zákona o zásluze V. Havla.

Jméno Václava Havla je jedno z mála, z naší novodobé historie, které je známo celému světu. Byl nejen respektovaným umělcem, disidentem a vůdcem hnutí, které po 41 letech obnovilo u nás svobodu, ale také prvním prezidentem České republiky a celosvětově uznávaným a respektovaným bojovníkem za lidská práva.

Jeho úloha v našich novodobých dějinách je zcela nezpochybnitelná.

Historie může vést polemiky o jeho krocích nebo myšlenkách, ale nemůže nijak snížit jeho význam. Ten nezmění časový odstup ani další přehodnocování odborníků. Jeho jméno tak obstojí nejen před současníky, ale i v budoucnosti. Přihlasme se k němu i před světem, když tato země může konečně nabídnout osobnost, kterou svět zná. Pojmenování Letiště Praha jeho jménem by však bylo i přihlášením se k hodnotám, které symbolizuje a které ho právě z nedaleké ruzyňské věznice přivedly na Pražský hrad…

Desítky zemí světa všech kontinentů se již přes padesát let právě pojmenováním svých národních letišť hrdě hlásí ke svým nejvýznamnějším osobnostem. Bez referend a konferencí historiků, které skuteční hrdinové národa nepotřebují. Teď to může udělat i Česká republika. Václav Havel, a s ním i náš národ, by se tak mohl ocitnout ve společnosti, do které právem patří.

Jsme přesvědčeni (a souhlas rodiny s tímto záměrem to potvrzuje), že Václav Havel by to také přijal nejen jako uznání, ale především jako důkaz, že ochranu vybojované svobody a demokracie, o kterou se zasloužil, chceme mít denně na očích, my všichni, kdo žijeme v této zemi.

Proto Vás žádáme, abyste se tímto naším podnětem zabývali.

U většiny obyvatel naší země to může posílit důvěru v její vládu.

Rada hl. města Prahy, dne 10.1.2012, již tento podnět podpořila.

S úctou

za signatáře Výzvy vládě ČR k pojmenování pražského mezinárodního letiště jménem Václava Havla (www.letistevaclavahavla.cz ):

Fero Fenič, režisér a producent
Olga Sommerová, režisérka
Ladislav Špaček, bývalý mluvčí Václava Havla